Outsourcing

Proponujemy podmiotom gospodarczym zlecenie wykonania usług księgowych na zewnątrz swoich przedsiębiorstw, czyli nam, gdyż działaniem takim przyczynią się do osiągnięcia wymiernych korzyści finansowych w swojej działalności gospodarczej.

Oszczędności będą sumą wydatków ponoszonych na:

- utworzenie stanowiska (stanowisk) pracy, a w tym zakup zestawów komputerowych, oprogramowania, mebli, itp.,

- utrzymanie wyspecjalizowanej kadry (wynagrodzenia, ZUS, świadczenia socjalne, itp.),

- urlopy, zasiłki chorobowe, prowadzenie dokumentacji pracowniczej, nabór i zwalnianie pracowników, itp.,

pomniejszoną o zapłatę za usługi profesjonalnego Biura Rachunkowego.

Nie do przecenienia pozostaje fakt odpowiedzialności Biura za prawidłowe prowadzenie ksiąg oraz rozliczanie podatków.

Na życzenie, odbiór dokumentów od klienta.