Ubezpieczenia

W imieniu i na rzecz PZU SA prowadzimy kompleksową obsługę ubezpieczeniową a mianowicie ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne oraz od odpowiedzialności cywilnej z tyt. działalności gospodarczej.

Udzielamy porad i informacji na temat wszelkich ubezpieczeń, a także przygotowujemy pisma do instytucji nadzorujących ubezpieczenia. Posiadamy długoletnią, bo od 1997r., praktykę w ubezpieczeniach, co pozwala na fachowe wyjaśnianie problemów związanych z przedmiotem ubezpieczenia, zakresem odpowiedzialności, a także procedurami odszkodowawczymi. Pośredniczymy również w uzyskiwaniu odszkodowań przez osoby poszkodowane w wypadkach oraz z tyt. ubezpieczeń na życie.