KAŻDA ORGANIZACJA JEST NA TYLE SKUTECZNA, NA ILE KOMPETENTNI I PROFESJONALNI JEJ PRACOWNICY

Sprawną obsługą w zakresie rachunkowości, ubezpieczeń, kredytów, dotacji i leasingów zajmują się osoby posiadające odpowiednie wyższe wykształcenie kierunkowe, a także wieloletnią praktykę zawodową w organach kontroli skarbowej, instytucjach bankowych i ubezpieczeniowych.

Aby zapewnić jak najwyższy poziom świadczonych usług wszyscy permanentnie kształcą się.

I tak, w końcu 2010 roku Łukasz Kępka - współwłaściciel Biura otrzymał od Narodowego Banku Polskiego i Uniwersytetu Szczecińskiego dyplom za bardzo dobre wyniki w nauce w I edycji ogólnopolskiego projektu studiów podyplomowych "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro", gdyż  zdobył maksymalną liczbę punktów zapewniającą mu wśród 850 słuchaczy miejsce w pierwszej trójce w kraju. Nagrodę odebrał z rąk przedstawiciela Narodowego Banku Polskiego w Warszawie.

Inni zatrudnieni w 2011 roku ukończyli różne kursy językowe.

Gwarancją wysokiej jakości świadczonych usług jest przede wszystkim:

  • certyfikat księgowy wydany przez Ministra Finansów potwierdzający uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie art. 76a ust. 4 w zw. z art.76b ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. ( j.t. Dz.U. z 2009r. Nr 152,poz. 1223 ze zm. ),
  • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do wykonywania działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych,
  • wieloletnie doświadczenie specjalistyczne,
  • wykwalifikowany personel,
  • nowoczesny sprzęt komputerowy i odpowiednie oprogramowanie księgowe, finansowe oraz kadrowo-płacowe,
  • wysoka kultura osobista.

Dewiza naszej działalności to:

  • jasne zasady i warunki współpracy obu stron,
  • konkurencyjne ceny świadczonych usług przy zachowaniu profesjonalizmu i wysokiej jakości ,
  • dbałość o bezpieczeństwo klientów,
  • pełne utożsamianie się z interesami naszych klientów oraz godne ich reprezentowanie

Warto podkreślić, że na bazie Biura została w 2007r. napisana w Katedrze Ekonomii pod kierunkiem dr Magdaleny Majchrzak i obroniona na ocenę bardzo dobrą na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego praca licencjacka p.t. "Szanse i zagrożenia rozwoju przedsiębiorstw sektora usług profesjonalnych na przykładzie Biura Rachunkowego ATEST".